Doctor at Rrethi i Malësia e Madhe, Shkodër

Lopci, Albania
Koplik, Malësi e Madhe, SH21, 4300, Albania