Local government office at Rrethi i Delvinës, Vlorë

Rruga Nënë Tereza, Lagjia Nr. 3 Korçë AL, Korçë 7001, Albania
Rruga Petrona Haliti, Vlorë, Albania
Rruga Hasan Sharra 58, Vlorë, Albania
Rruga e Kremenarit, Mukaj, Albania
Rruga Halim Xhelo, Vlorë, Albania
Rruga Gjergj Kastrioti, Vlorë, Albania
Rruga Sulejman Delvina Vlorë AL, Vlorë 9401, Albania